Αλλάζουμε τον Κόσμο

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σε εποχές κοινωνικής και οικονομικής κατάπτωσης οι νέοι, και ιδιαίτερα οι φοιτητές, έχουν την ευθύνη να μην κάνουν καμία έκπτωση σε αρχές, αξίες, όνειρα, ιδέες, ιδανικά και την υποχρέωση να αλλάξουν τον κόσμο.

 

Το ίδιο κι εμείς!