Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Κλίμαξ Plus» του 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (κοινωνικός συνεταιρισμός) περιορισμένης ευθύνης και ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ5β/Γ/Γ.Π.3978, στις 10 Μαΐου 2005.

Ο Κλίμαξ Plus λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που, μεταξύ άλλων, βιώνουν τον εργασιακό αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Υγεία-Πρόνοια 2000-2008, (επαν)ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Κλίμαξ plus» χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης, όπως οι Πολυδραστηριότητες και το Πολυεργαστήριο.

Δράσεις του Κλίμαξ Plus

Κράτηση για Catering

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Κλίμαξ Plus στα πλαίσια των δράσεών μας «ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ξεκίνησε την υπηρεσία προμήθειας εδεσμάτων. Πρόκειται για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών για κάθε είδους εκδήλωση που θέλετε να πραγματοποιηθεί στο χώρο σας ή στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Πορφύρα».

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ