Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus 2017 – Klimax Plus Social Cooperative

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Κλίμαξ Plus ιδρύθηκε το 2005 και στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων και εξελισσόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση την κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, υποστηρίζοντας την κοινωνικοοικονομική επανένταξη και ενισχύοντας την ενεργό κοινωνική συμμετοχή των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων.

Δείτε το βίντεό μας εδώ.

Στιγμιότυπα του βίντεο :

 

 

Edit: Stevi Panagiotaki

Camera: Giorgos Moutafis

Camera B: Orestis Seferoglou

Music: www.bensound.com